| Motopůjčovna BARTH

Tarif - náhradní motocykl na ½ dne

Zvýhodněný tarif „Náhradní motocykl na ½ dne“ je určený pro zákazníky, kteří využívají motocykl jako náhradní, při servisu v Motocentru BARTH.

Dáváte motorku na servis a potřebujete zapůjčit náhradní stroj ? Pak využijte služeb naší motopůjčovny a zapůjčte si jeden z mnoha motocyklů v motopůjčovně ve zvýhodněném tarifu „Náhradní motocykl na ½ dne“.

Pro zákazníky společnosti Motocentrum BARTH a.s., kteří dávají do našich servisů svůj vlastní motocykl na opravu (běžný servis, přezutí pneumatik, drobné opravy apod.), a která bude provedena během jednoho dne, mají možnost si u nás zapůjčit z naší motopůjčovny po dobu opravy jejich stroje v našem servisu, náhradní motocykl stejné nebo podobné kategorie za zvýhodněných podmínek na ½ dne. Není nutné v tomto případě hradit kauci.
Můžete si ale vypůjčit i motocykl vyšší kategorie (v tomto případě je vyžadována kauce). Cena pronájmu je výrazně zvýhodněna a nelze na ni poskytnout žádné jiné slevy.

Všeobecné podmínky zvýhodněného tarifu „Náhradní vůz na ½ dne“

Zvýhodněné ceny při tarifu „Náhradní motocykl na ½ dne“

Zvýhodněný tarif „Náhradní motocykl na ½ dne“ platí pouze pokud je motorka vyzvednuta a vrácena v ten samý den. Pokud je motorka vrácena v další dny, je nájemné účtováno denním tarifem.
V ceně nájmu je najetí max. 150 km během daného dne, kdy je motorka zapůjčena. V případě nájezdu většího počtu kilometrů, bude účtována sazba 3,- Kč bez DPH za každý přejetý kilometr.

Převzetí a vrácení motocyklu při tarifu „Náhradní motocykl na ½ dne“

Motorka se předává čistá s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Motocykl se předává nejdříve od 7:00 hodin a vrací se ten samý den do 17:30 hodin v pracovní dny (pondělí - pátek), anebo 8 – 11:30 v pracovní soboty, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Věk a doklady při tarifu „Náhradní motocykl na ½ dne“

Nájemce musí dovršit věk 18 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny A, A1, B po dobu nejméně 2 let. U sportovních, offroad a luxusních vozidel musí být nájemce držitelem řidičského průkazu více jak 4 roky. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz) a to pouze na doklady vydané v České republice. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Kauce při tarifu „Náhradní motocykl na ½ dne“

Kauce se u tarifu „Náhradní motocykl na ½ dne“ nevyžaduje v případech, kdy je současně v našich servisech společnosti Mutocentrum BARTH a.s. Váš motocykl na běžnou opravu, výměnu pneumatik apod. a motorka je po dobu zápůjčky v našem servisu. Bez kauce půjčujeme motorky stejné nebo podobné kategorie. Pokud chcete vyzkoušet některý motocykl vyšší kategorie (kde je vyšší kauce), pro zapůjčení je nutné složit kauci. Kauce není vyžadována dále od zákazníků, kteří mají se společností Mutocentrum BARTH a.s. sjednanou fakturaci servisních služeb na fakturu. Kauci je možné uhradit při převzetí motorky prostřednictvím Vaší platební karty nebo do 7 pracovních dní před převzetím motorky bezhotovostně (není možné platit hotově). Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození.

Pojištění při tarifu „Náhradní motocykl na ½ dne“

Motorky mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Kompletní podmínky pojištění zde

Platební podmínky při tarifu „Náhradní motocykl na ½ dne“

Nájemné zaplatí nájemce nejpozději při vrácení půjčeného motocyklu a před převzetím svého opraveného motocyklu z opravy. Zákazníci, kteří mají se společností Motocentrum BARTH a.s. sjednanou fakturaci servisních služeb na fakturu, mohou půjčovné hradit na fakturu převodním příkazem.

Sankce

Za ztrátu klíčů od motocyklu, osvědčení o registraci motocyklu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení motocyklu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, odcizení motocyklu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Motocykly jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. (Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.)